Cymap

Cymap je tvrtka specijalizirana za izradu softwarea za projektiranje instalacija u zgradama - kako
strojarskih tako i elektroinstalacija. Glavni proizvod, Cymap™, je opsežan grafički orijentirani
proizvod koji obuhvaća niz međusobno usuglašenih modula koji se mogu koristiti zajedno ili svaki
pojedinačno.

Cymap obuhvaća, kada je riječ o strojarskim proračunima, termotehničke proračune toplinskih
gubitaka i rashladnih dobitaka, proračune energetske potrošnje, hidrauličke proračune cjevovoda tople
i hladne vode, ventilacijskih kanala, instalacija sanitarne vode i plina, proračune buke u ventilacijskim
sustavima, psihrometrijske proračune, a s druge strane kompletne proračune instalacija visokog i
niskog napona i svjetlotehničke proračune, kada je riječ o elektrotehničkim instalacijama.  

Cymap se sastoji od sljedećih modula:
Cymap Mechanical

Cymap Mechanical je jedan samostalni dio integriranog softverskog kompleta za
projektiranje/proračunavanje zgradarskih instalacija. Bez obzira na to koristi li se
samostalno ili zajedno s električnim modulom, Cymap Mechanical daje projektantima alate
za proračune kako komplesnih tako i rutinskih zadataka brzo i jednostavno.

Strojarski modul omogućuje detaljne analize vezane za sve energetske proračune koji se odnose na
zgrade kao što su proračuni toplinskih gubitaka i dobitaka, potrošnje energije te modeliranje
termotehničke instalacije. Projektant zatim projektira cijevne i kanalne instalacije koristeći
jedinstvenu "user-friendly" tehniku izravnog skiciranja. Nakon izvođenja svih proračuna sa stupnjem
detaljnosti po izboru projektanta, na vrlo jednostavan način se kreiraju 2D ili 3D pogledi koji se
mogu inkorporirati u CAD crtež.

Cymap Mechanical omogućuje projektiranje na osnovi tri vodeća globalna konglomerata strukovnih
normi: CIBSE, ASHRAE ili DIN, tako da sumira vodeća svjetska znanja u struci, pružajući
projektantima iznimno obuhvatan stručni alat. U modul je također uključeno i dodatnih pet manjih
programa  koji se mogu koristiti samostalno.

Osnovni programi u okviru Cymap Mechanical su:

•        Building (Model zgrade)
•        Energy (Energetski proračuni)
•        Ductwork (Proračuni ventilacijskih kanala i buke)
•        Pipework (proračuni cijevnih instalacija grijanja i hlađenja te radijatora uz inkorporiranje
drugih grijaćih ili rashladnih jedinica)
•        Public Health (proračuni cijevnih instalacija sanitarne vode i plina)
•        Psychrometrics (psihrometrijski proračuni)
Cymap je potpuno kompaktibilan sa svim verzijama Windowsa do uključivo Windovs 7 u 32-
bitnoj i 64-bitnoj verziji.
Cymap Electrical

Obuhvatan komplet software-a za elektro-kalkulacije omogućuje projektantima brzu i
jednostavnu produkciju projekata. Omogućen je puni raspon proračuna instalacija
visokog i niskog napona.

Podaci se mogu unositi u shematskom formatu ili - što je jedinstveno kod ovakvih proračunskih
alata - na crtež u razmjeru. Proračuni ožičenja korespondiraju sa svjetlotehničkim proračunom,  
koji koristi
radiosity metodu za kalkulaciju osvjetljenja trodimenzionalnih prostora.

Programi uključuje opsežne postupke proračuna i analiza potrebnih za projektiranje
elektrotehničkih instalacija zgrada

Uz osnovne programe, također su uključena i tri mala samostalna programa za pojedine
kalkulacije.

Osnovni programi u okviru Cymap Electrical su:

•        Lighting (Svjetlotehnički proračuni)
•        Electrics (Kompletno shematsko i prostorno formiranje instalacija)
•        Wiring (Dimenzioniranje ožičenja)
Za daljnje informacije možete:
- koristiti kontakt formular ove web stranice
- izravno kontaktirati prodaju software-a na (+44) 01924 442333
- posjetiti web stranicu
www.cymap.com
Kao posebne prednosti ovog softverskog paketa za uvjete u kojima projektiraju naši
projektanti mogu se navesti:

- "Samostojeći" software radi neovisno o programu za crtanje, no izravno korespondira
s istim na način da se kao ulazne podloge koriste dxf file-ovi, a u istom formatu se
proizvode izlazni crteži za inkorporiranje u projekt. Također, svi izlazni rezultati
proračuna mogu se prezentirati kroz niz predgotovljenih izvještaja ili se na jednostavan
način mogu formirati vlastiti izvještaji na bazi tabličnog izlaznog formata

- Opsežna utemeljenost na strukovnim normama u kombinaciji s jednostavnim radnim
sučeljem daje smisao upotrebi ovog softwarea kako za male tako i za najveće projekte

- Uz program dolazi niz kataloga proizvođača za razne projektirane komponente, no
također se na jednostavan način mogu formirati vlastiti katalozi bez ikakve softverske
"intervencije"

- Projektanti imaju punu mogućnost modificiranja kriterija dimenzioniranja uz bogate
postojeće baze s predgotovljenim kriterijima. Na taj način se omogućuje puna kontrola
ulaznih podataka i kriterija za projektiranje, uz mogućnost dokumentiranja svih vlastitih
unosa kao i provjere svih predgotovljenih kriterija.

- Mnogobrojne napredne funkcije u korekcijama modela zgrade omogućuju olakšane i
pregledne izmjene projekta čak i u slučaju opsežnijih i kompleksnijih izmjena
arhitektonskih podloga.