Usluge prema vrsti / Services according to type:
Projektiranje / Design

                   - Strojarsko projektiranje: izrada projekata strojarskih instalacija i strojarskih sustava

Opseg/vrsta dokumentacije: tehnička rješenja, idejni projekti, glavni i izvedbeni projekti, troškovnici, potrebne tehničke analize i procjene, stručna mišljenja.
Isto tako, dokumentacija izvedenog stanja, upute i za uporabu i održavanje, planovi održavanja.
Opseg prilagođen potrebama Vašeg konkretnog projekta, rješenja koja odgovaraju na Vaše zahtjeve i dvojbe,
sukladno projektnom zadatku, suvremenim tehničkim dostignućima, pravilima struke i obveznoj regulativi.
Dokumentacija u skladu sa zakonskom regulativom za ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti.

Tehnički opseg sustava: strojarstvo je oblast poznata po širokom tehničkom opsegu. Osnovni sustavi obuhvaćaju:
komforni sustavi grijanja, hlađenja, klimatizacije i ventilacije za građevine javne, komercijalne i privatne namjene;
sustavi vodovoda i kanalizacije; sustavi za pripremu i obradu vode; prateći sustavi za potrebe industrijskih procesa,
kao i sama procesno/industrijska postrojenja. Razni sustavi posebne namjene.
S obzirom na širinu opsega rješenja, pored vlastitog angažmana po potrebi uključujemo pouzdane i iskusne
specijaliste za pojedine posebne sustave, pri čemu je naša osnovna obveza ponuditi naručitelju cjelovita i
usklađena rješenja.

                   
- Projektiranje svih instalacijskih sustava i opreme

U skladu sa suvremenim trendovima investicijske gradnje na razvijenim tržištima (specijalizirana podjela na dvije
"fronte": arhitektonsko-građevinska i strojarsko-elektrotehnička) također nudimo cjelokupno projektiranje instalacija.
Na osnovi definiranog projektnog zadatka, karakteristika građevine i investitorovih želja opremamo građevinu svim
potrebnim instalacijama, uređajima i opremom za kompletno funkcioniranje, brinući se o cjelovitosti i međusobnoj
usklađenosti svih sustava te o ukupnoj funkcionalnosti građevine.

                   
- Projektiranje cjelokupnog projekta i/ili vođenje cijelog projektantskog procesa

U mogućnosti smo ponuditi sljedeće usluge:
Usluge glavnog projektanta, tj. organizacijsko-sadržajnog nosioca izrade cjelokupne projektne dokumentacije.
Formiranje tima suradnika svih potrebnih struka i specifičnih znanja i ovlaštenja, samostalno i/ili u suradnji s
investitorom. Razrađivanje tehničke dokumentacije kroz organizirano donošenje usklađenih tehničkih rješenja,
etapno i koordinirano razrađivanje dokumentacije do pune funkcionalnosti, cjelovitosti i usklađenosti.
Vođenje procesa projektiranja kroz sve faze sukladno fazama razvoja investicijskog projekta: studije i elaborati,
idejna rješenja i idejni projekt, glavni projekt te izvedbeni projekt i troškovnici u suradnji s osobljem investitora,
stručnim i javnim službama, drugim specijalistima i partnerima po posebnim zahtjevima investitora.
Usluge koje možemo ponuditi / Services We Can Provide