Integral Projekt
d.o.o. za projektiranje, nadzor i savjetovanje / Ltd, for
design, technical supervision and consulting
Dubrovnik
Rješenja za Vaše konkretne probleme
u oblasti investicija i unaprjeđenja
operacija / Solutions to your concrete
problems in the field of investments
and operations improvement
Opsežno iskustvo u ulogama različitih
sudionika u procesu investicija /
Comprehensive experience in different
participant's roles within investment
process
Orijentiranost na zadovoljavanje Vaših
potreba / Orientation to fulfillment of
your needs
Dugogodišnje iskustvo u širokom rasponu aktivnosti investicijskog
inženjeringa/konzaltinga stoji Vam na raspolaganju.
/
Long years of experience in investment engineering/consulting remains at
your disposal.
Od strojarskog projektiranja i nadzora do vođenja
cjelokupnog projekta. Investicijski inženjering i
tehnički konzalting - rješenja za Vaše konkretne
potrebe.
/
From HVAC & Plumbing Design and Technical
Supervision to complete management of project.
Investment Engineering and Technical Consulting -
Solutions to Your Specific Needs